Englandskabelen er allerede her

September 7, 2017

(Stavanger, 07.09.2017) – Englandskabelen er allerede her. Tampnet kan i dag levere både mørk fiber og mer enn 180 Tbps til utlandet på 3 separate, 100% uavhengige, føringsveier på eksisterende kabler og med eksisterende teknologi. Dersom kapasiteten i Tampnet’s eksisterende fiberinfrastruktur tas fullt ut i bruk, vil Vestlandet og Sørlandet sannsynligvis være den regionen i Norge og Skandinavia med flest og raskest forbindelser til baåde Storbritannia, USA og viktige knutepunkt i Europa.

Tampnet (www.tampnet.com) registrerer stor interesse for fiberforbindelser til utlandet fra både datasenteraktører og andre aktører i politikk og telebransje. Tampnet ser behov for noen presiseringer av fakta som ikke kommer tydelig nok fram i artikler som publiseres relatert til eksisterende infrastruktur, muligheter og kapasiteter mellom Norge og utlandet.

 Tampnet er den eneste aktøren i Norge per i dag som eier og drifter internasjonale sjøfiberkabler. Mer enn 2500km kabel er installert i Nordsjøen i løpet av de siste 10-15 årene og det har blitt levert kommunikasjon mellom Norge og Storbritannia like lenge. Tampnet leverer både tradisjonell transitt-trafikk mellom Skandinavia og Storbritannia og teletjenester til omtrent alle olje- og gass-installasjonene i Nordsjøen. Tampnet utvider stadig infrastrukturen og vil bygge hundrevis av nye kilometer sjøkabel de neste årene. Nye landingspunkter i Storbritannia, Nederland og Danmark samt oppkobling av nye olje- og gassfelt er pågående prosjekter selskapet jobber med.

Tampnet har levert nær 100% oppetid på sine kabler i mer enn 15 år. Ved problemer et sted i nettet, rutes trafikk automatisk alternative veier til mål. TAMPNET-CARRIER-MAP-w-logo


Utenlandsforbindelser, levetid på fiber og kapasitet
Tampnet har 4 landingspunkter i Norge (Kollsnes, Kårstø, Lista og Vennesla). I Storbritannia finnes 2 landinger (Peterhead nord for Aberdeen og Lowestoft nordøst for London). Nederland og Danmark har hhv 2 landinger. Som kartet viser gir nettet full redundans og uavhengighet mellom minst 3 føringsveier ut av landet. Ingen av disse føringene er innom Oslo/Østlandet eller Sverige.

Tampnet opererer et passivt fiberkabelsystem med et høyt antall fibre (minimum 24). Kablene har en levetid på 40-50 år eller lengre. Det vil si at Tampnet forventer å levere høy kapasitet gjennom Nordsjøen til minst 2050. Tampnet benytter olje- og gass-installasjoner som forsterkerstasjoner underveis, men har passet nøye på å kun bruke plattformer med lang levetid, slik som f.eks. Valhall plattformen som er forventet å produsere i mange tiår fremover.

Pr. idag, på eksisterende og installert utstyr med såkalt 100 Gbps (per bølgelengde) teknologi, kan Tampnet levere 8,8 Tbps på ett enkelt fiberpar over Nordsjøen. Vi har mulighet til å lyse opp flere fiberpar, og kan levere 180 Tbps på kort tid. Med 400 Gbps teknologi som erstatter av dagens 100 Gbps vil kapasiteten firedobles.

Behov for kapasitet på utenlandsfibre er i stor grad knyttet opp til å få de store datasenterdriverne som brukere (Microsoft, Facebook, Amazon, Google, Apple etc). Tampnet vil kunne levere nok kapasitet til å betjene dette behovet. Et annet eksempel på hvor mye kapasitet som trengs pr. i dag er den totale internett- trafikken gjennom f.eks. LINX (London), AMS-IX (Amsterdam) og DE-CIX (Frankfurt), tre av de største internettknutepunktene i Europa. Disse ligger mellom 1-5 Tbps i last på et gitt tidspunkt, noe som indikerer at Tampnet pr. i dag kan levere mer enn 10 ganger all internett-trafikk i Europa over Nordsjøen dersom det skulle være nødvendig.

Tampnet kan også levere mørk fiber (kunden lyser opp fibrene i kabelen selv med eget utstyr) mellom Norge og Storbritannia. Prisen på mørk fiber over Nordsjøen er i henhold til prisbildet på mørk fiber Tampnet selv betaler for mørk fiber mellom Europeiske knutepunkter slik som Frankfurt, Amsterdam og London, justert for relevante parametre i slike avtaler.

Kapasitet, sikkerhet, redundans, diversitet, teknologi, kost og levetid er ikke argumenter for ikke å bruke Tampnet sin infrastruktur til Storbritannia og kontinentet.

Nasjonal infrastruktur og utvikling av utenlandsforbindelser
Tampnet ønsker alle initiativ til styrking og utvikling av den nasjonale infrastrukturen velkommen. Tampnet har bidratt aktivt til utarbeidelse av diverse rapporter og gitt informasjon til SD, NKOM, politikere og aktører i bransjen om muligheter og anbefalte tiltak. Rapporten «Robuste og sikre nasjonale transportnett – Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak» er et eksempel på en rapport der Tampnet har bidratt i forkant med informasjon og kartlegging.

Tampnet ser positivt på signaler fra regjeringen om at det skal settes av [40 + 100MNOK] i midler som kan deles ut til samfunnsnyttige, bærekraftige infrastrukturprosjekter i Norge, deriblant styrking av utenlandsforbindelser. Tampnet har i løpet av mange år investert tilsammen flere milliarder kroner i å bygge ut og utvikle infrastruktur mellom Norge og Storbritannia i Nordsjøen uten støtte fra staten, og ser frem til å også kunne søke om offentlige midler til å fortsette denne utviklingen. Tampnet ønsker å ytterligere styrke infrastrukturen og forbedre sjansene for at datasenterindustri og andre industrier fortsetter å ha tilgang til umiddelbar og høy kapasitet fra Sør- og Vestlandet til Storbritannia og kontinentet.

Tampnet jobber i tillegg med løsninger for kommunikasjon i Nordområdene, og støtte fra staten til prosjekter i Nord vil også bidra til å beholde Norges posisjon som innovatør og leder innenfor digitaliseringsprosesser og telekom.


Kontakt:

Anders Tysdal, Direktør for Strategi og Teknisk direktør for sjøfiberkabler , +47 95101550, at@tampnet.com


Cato Lammenes, Managing Director, Tampnet International Carrier, +47 93088839, cl@tampnet.com